CẦU THỦ
CHUYỂN KHOẢN
GIÁ CARD
ID #2478 acc 6 cầu thủ max
Mua Ngay
Cầu thủ20
Loại accfull chỉ số
Sân vận động87.000
Rating83.5
Vàng - K.Cương 80
CHÚ Ýđã nâng cấp max 6 cầu thủ
Giá chuyển khoản270.000₫
Giá thẻ cào350.000₫
Mua Nick Này
CẦU THỦ
CHUYỂN KHOẢN
GIÁ CARD
ID #2477 acc vàng + nhiều dự bị
Mua Ngay
Cầu thủ28
Loại accchỉ số gốc
Sân vận động87.000
Rating81.4
Vàng - K.Cương 400
CHÚ Ýnhiều dự bị
Giá chuyển khoản220.000₫
Giá thẻ cào290.000₫
Mua Nick Này
CẦU THỦ
CHUYỂN KHOẢN
GIÁ CARD
ID #2476 acc vàng
Mua Ngay
Cầu thủ20
Loại accchỉ số gốc
Sân vận động27.000
Rating82.2
Vàng - K.Cương
CHÚ Ý
Giá chuyển khoản190.000₫
Giá thẻ cào250.000₫
Mua Nick Này
CẦU THỦ
CHUYỂN KHOẢN
GIÁ CARD
ID #2475 acc vàng + thủ môn max
Mua Ngay
Cầu thủ16
Loại accchỉ số gốc
Sân vận động70.000
Rating84.6
Vàng - K.Cương 1.900
CHÚ Ýthủ môn max
Giá chuyển khoản180.000₫
Giá thẻ cào240.000₫
Mua Nick Này
CẦU THỦ
CHUYỂN KHOẢN
GIÁ CARD
ID #2474 acc vàng + thủ môn max
Mua Ngay
Cầu thủ24
Loại accchỉ số gốc
Sân vận động12.000
Rating82.2
Vàng - K.Cương 500
CHÚ Ýthủ môn max + nhiều dự bị
Giá chuyển khoản200.000₫
Giá thẻ cào270.000₫
Mua Nick Này
CẦU THỦ
CHUYỂN KHOẢN
GIÁ CARD
ID #2473 acc vàng + thủ môn max + full sân
Mua Ngay
Cầu thủ22
Loại accchỉ số gốc
Sân vận động92.000 max
Rating86.6
Vàng - K.Cương 200
CHÚ Ýthủ môn max + full sân
Giá chuyển khoản220.000₫
Giá thẻ cào290.000₫
Mua Nick Này
CẦU THỦ
CHUYỂN KHOẢN
GIÁ CARD
ID #2472 acc vàng + thủ môn max + full sân
Mua Ngay
Cầu thủ23
Loại accchỉ số gốc
Sân vận động92.000 max
Rating85
Vàng - K.Cương 345
CHÚ Ýthủ môn max + full sân
Giá chuyển khoản220.000₫
Giá thẻ cào290.000₫
Mua Nick Này
CẦU THỦ
CHUYỂN KHOẢN
GIÁ CARD
ID #2471acc vàng + thủ môn max
Mua Ngay
Cầu thủ16
Loại accchỉ số gốc
Sân vận động92.000 max
Rating86.2
Vàng - K.Cương 700
CHÚ Ýthủ môn max + full sân
Giá chuyển khoản200.000₫
Giá thẻ cào270.000₫
Mua Nick Này
Xem thêm arrow_forward