Tính số thẻ nâng cấp để nâng cấp max đội hình

Tính số thẻ nâng cấp

Công thức tính là như sau: Đầu tiên, công cụ tính số điểm cần thiết để đạt chỉ số tối đa cho tất cả cầu thủ bằng cách nhân số cầu thủ với 80 (vì 1 cầu thủ cần 80 điểm để đạt chỉ số tối đa).
Sau đó, nó chia số điểm cần thiết đó cho số điểm mà một thẻ nâng cấp của loại bạn chọn cung cấp.
Kết quả là số thẻ nâng cấp cần thiết để nâng cấp tối đa số cầu thủ mà bạn đã nhập.
Vui lòng nhập số cầu thủ mà bạn có và chọn loại thẻ nâng cấp để tính toán số thẻ cần thiết để nâng cấp tối đa số cầu thủ đó.
Lưu ý: Tính toán đã chính xác 90% vì trong quá trình nâng cấp sẽ nổ Breakthrough (tăng nhiều điểm hơn đồng nghĩa với việc số thẻ nâng cấp sẽ dư)
- đối với thẻ nâng cấp vàng (nên tính từ 10 cầu thủ trở lên)

Xem thêm dịch vụ cày vàng DLS
Cày vàng + Kim cương Giá chuyển khoản Giá Thẻ cào
24.000 + 600 160.000₫ 200.000₫
50.000 + 1.200 320.000₫ 400.000₫
80.000 + 1.900 480.000₫ 600.000₫
110.000 + 2.500 640.000₫ 800.000₫
260.000 + 6.000 800.000₫ 1.000.000₫
600.000 + 15.000 1.600.000₫ 2.000.000₫
Liên hệ MessengerXem thêm